Fertilitzant de Cultius 100% apte pel cultiu ecol˛gic - Barcelona - Catalunya Fertilitzant de Cultius 100% apte pel cultiu ecol˛gic - Barcelona - Catalunya Fertilitzant de Cultius 100% apte pel cultiu ecol˛gic - Barcelona - Catalunya
Fertilitzant de Cultius 100% apte pel cultiu ecol˛gic - Barcelona - Catalunya
VERMICUC® - Humus 100% natural VERMICUC® - Humus 100% natural
Fertilitzant CatalÓ   Castellano   
Fertilitzant de Cultius 100% apte pel cultiu ecol˛gic - Barcelona - Catalunya

Fertilitzant de Cultius 100% apte pel cultiu ecol˛gic - Barcelona - Catalunya

humus humus humus
humus

Què és l´humus?
humus

L´humus és un adob orgànic, procedent de la digestió del cuc de terra.
L´humus de cuc de terra és el més eficaç dels adobs i és d’ús universal. Millora les característiques organolèptiques de plantes, flors i fruits.

Es 100% biològic i no provoca mai problemes de cremades -ni tan sols a les plantes més joves i delicades-, encara que se’n produeixi una sobredosificació.

Du a terme en el sòl una acció BIODINÀMICA que permet la recuperació de substàncies nutritives recloses en el sòl i n’elimina els elements contaminants.

 

humus Què és l´humus?
humus humus humus
Afavoreix la presència de bacteris i altres organismes que completen el cicle de descomposició de la matèria orgànica i hi aporten més nutrients: potassi, fosfor i productes nitrogenats. A més, l´humus conté enzims i auxines (àcid humic i àcid fúlvic), substancies fitoestimulants que actuen potenciant la flora microbiana del sòl (2,4 bilions de colònies/ gr).

L´humus actua com un catalizador indispensable que permet que el vegetal pugui assimilar tots els humats (macroelements i microelements).
- El nitrogen (N) és el principal nutrient de la planta, n’estimula el creixement i li dóna un fullatge de color intens.
- El fòsfor (P) n’afavoreix l’arrelament i la floració
- El potasi (K) en reforça la resistència contra els paràsits i malalties.

L´humus de cuc de terra és neutre i crea un medi desfavorable per a la proliferación de paràsits.

L’aportació d’humus pot convertir una zona àrida en una fèrtil pastura.


Quins avantatges té el nostre humus sobre els altres productes fertilitzants:

 1. Ecològic: L´humus elimina restes i deixalles -contaminants medioambientals- i els transforma en un producte excel.lent per a l´agricultura i la jardineria.
 2. Qualitat: els fertilizants químics i els adobs minerals perden eficàcia per immobilizació i lixiviació. El nostre humus actúa com un catalizador per tal que el vegetal pugui assimilar tots els humats, n’optimitza l´aportació de nutrients i permet que el sòl es regeneri per ell mateix i recuperi la fertilitat.
 3. Comoditat: L´humus de cuc de terra és inodor, no taca ni deixa residus al tacte.
 4. Questió d’espai i pes: tots els sacs de terres compostades o de fem, aporten un percentatge d´humus molt petit, la resta de matèria és poc assimilable per la planta.
 5. Caducitat: és un producte molt estable, emmagatzemat en un lloc ombrívol es pot guardar durant més de dos anys. Els nostres envasos en sacs de plàstic microforadat asseguren la supervivència de la flora bacteriana.
 6. Abús: el subministrament de grans quantitas d´humus mai pot danyar la terra, mentre que els fertilizants químics o el mal ús del fem poden saturar-la i contaminar-la.
 7. Apte per a tot tipus de sòls:

  En sòls alcalins - l´humus desbloqueja aquests tipus de sòls gràcies a la seva gran capacitat d’intercanvi iònic, aportant-hi cations positius.

  En sòls arenosos
  - l´humus augmenta la retenció d´aigua i disminuieix
  el rentatge de nutrients.

  En sòls argilosos - l´humus augmenta la permeabilitat edàfica i l’ oxigenació.

Efectes més importants de la utilizació d’humus de cuc de terra:

 • Increment de producció
 • Augment de volum i millora organolèptica dels fruits
 • Avançament de la maduració
 • Augment del contingut de sucres
 • Disminució o desaparició de la clorosi
 • Augment de les gemmes florals
 • Reducció o desaparició de les crisis per trasplantament, descens de temperatures o presència de paràsits.
humus
humus humus humus
horticultura humus cuc de terra - horticultura - geranis - olivera humus cuc de terra - horticultura - geranis - olivera
humus
compost - └cids H˙mics - Vermicompost - Adob
699 53 12 83
oficina: Barcelona
 
compost - └cids H˙mics - Vermicompost - Adob
compost - └cids H˙mics - Vermicompost - Adob compost - └cids H˙mics - Vermicompost - Adob compost - └cids H˙mics - Vermicompost - Adob compost - └cids H˙mics - Vermicompost - Adob compost - └cids H˙mics - Vermicompost - Adob
humus cuc de terra
humusCertificat pel Ministeri d´Agricultura, Pesca i Alimentació. F-0000870humus
Fertilitzant de Cultius 100% apte pel cultiu ecol˛gic - Barcelona - Catalunya
Fertilitzant de Cultius 100% apte pel cultiu ecol˛gic - Barcelona - Catalunya Fertilitzant de Cultius 100% apte pel cultiu ecol˛gic - Barcelona - Catalunya Fertilitzant de Cultius 100% apte pel cultiu ecol˛gic - Barcelona - Catalunya